27 jul. 2014

Docencia en Recht en Literatuur 2014-2025. Radboud Universiteit Nijmegen. Faculty of Law. Netherlands


Radboud University. Prospectuses 2014-2015. Faculty of Law


Rechtsfilosofie (B3 NR)
Vakcode
JUR-3REFIWerkvormen
Hoorcolleges & werkgroepen. Het schrijven van een essay is een verplicht onderdeel van deze cursus. In de werkcolleges wordt de schrijfverplichting begeleid. Nadere informatie over de organisatie van het onderwijs en de schrijfopdracht is te vinden op Blackboard.

Docenten en spreekuur:
Dr. mr. D. Venema (coördinator): Thomas van Aquinostraat 6, kamer 6.02.24, tel. 024-3611499, e-mail d.venema@jur.ru.nl

Spreekuur: na afspraak met de docent of via de secretaresse:
mw. Maria Stadelman, Thomas van Aquinostraat 6, kamer 6.02.018, tel. 024 - (36)12186, e-mail: rechtsfilosofie@jur.ru.nl

Vereiste voorkennis
Voorkennis vereist voor het volgen van onderwijs en het afleggen van het tentamen.
Vak voorkennis: geen
Studiepunten: 40 EC aan propedeusevakken

Leerdoelen
Kennis van de belangrijkste problemen en argumentaties uit de 'recht en literatuur' stroming;
Kennis van de teksten die als literaire canon voor de jurist gelden;
Competentie in de toepassing van literaire technieken in de analyse van juridische teksten;
Competentie in de toepassing van juridische technieken in de interpretatie van literaire teksten.

Beschrijving
De cursus biedt wijsgerige reflecties over de fascinerende relatie tussen recht en literatuur. Grote literatuur is vaak een spiegel voor het recht, denk bijvoorbeeld aan de betekenis van de klassieke Griekse tragedies en de romans van Dostojevski. Omgekeerd kan het recht ook een bron voor literatuur zijn, zoals blijkt in Der Prozess van Franz Kafka of Der Vorleser van Bernard Schlink.
Het onderwerp 'recht en literatuur' wordt uitgewerkt langs drie hoofdlijnen: hoe wordt het recht verbeeld in de literatuur; wat zijn de literaire aspecten van het recht en welke rol speelt interpretatie; kan literatuur helpen om beter recht of betere juristen te maken?
De theorie over recht en literatuur komt aan bod in de hoorcolleges. In de werkcolleges worden toepasselijke literaire werken gelezen en besproken.
Het standaardwerk Law and Literature is de leidraad bij deze cursus.

Tentaminering
Het tentamen wordt schriftelijk afgenomen. Het tentamen toetst de leerstof en bevat voor elke student enkele vragen specifiek over zijn of haar essay.

Literatuur
Verplichte literatuur:
Richard A. Posner, Law and Literature. Third Edition, Cambridge Mass. 2009 Harvard University Press. Paperback editie.
Overige verplichte literatuur wordt nader bekemd gemaakt

Studielast verdeling
26 hoorcollege
12 werkcollege
24 werkcollege voorbereiding
26 hoorcollege voorbereiding
34 schrijven paper
18 voorbereiding tentamen
140 uur = 5 EC

Secretariaat
Secretaresse: Maria Stadelman, Thomas van Aquinostraat 6, kamer 6.02.18, tel. 024 - (36)12186, e-mail: rechtsfilosofie@jur.ru.nl

Fuente: http://www.studiegids.science.ru.nl/2014/en/law/prospectus/Vakinformatie/courses/course/34182/

No hay comentarios: