29 jul. 2009

Ciencia xurídica e cinema, La pedagogía crítica (VII)José Pernas García (coord.)
O ensino do dereito a través do cinema:
unha perspectiva interdisciplinar.
Materias didácticos para un sistema ECTS
Servizo de Publicacións Universidade da Coruña,
Universidade de Santiago de Compostela y
Universidade de Vigo,
A Coruña, 2008, 172 pp.
Col. Libro universitario gallego, 3
ISBN: 978-84-9749-332-1
O presente libro está baseado nunha experiencia didáctica desenvolvida durante o curso 2007-2008 na Faculdade de Dereito da Universidade da Coruña, que terá continuidade nos vindeiros anos. O obxectivo principal é introducir o alumnado nos principios e conceptos básicos das diferentes ramas da ciencia xurídica a través do cinema, mais igualmente preténdese achegar o estudiante ao cine da calidade e contribuir, neste sentido, a unha formacio plena e global que vale alén do propio coñecemento xurídico

Índice
- Aproximación cinematográfica ao Dereito: descripción e resultados dunha experiencia docente cooperativa, p. 9
- A loba, homicidio, roubo e autonomía da vontade,
Marcos A. López Suárez (Dereito Civil)- Eva Souto García (Dereito Penal), p. 17
- Anatomía dun asasinato, responsabilidade penal: entre a justificación e a exculpación do delito,
Luz María Puente Alba (Dereito Penal), p. 35
- O xardineiro fiel. Dereitos humanos e xustiza social,
Sonia García Vázquez (Dereito Constitucional), p. 49
- O Mecarder de Venezia, as orixes do Dereito mercantil,
Rafael García Pérez (Dereito Mercantil), p. 63
- O Nome da rosa, Dereito e institucións medievais,
Eduardo Cebreiros Álvarez (Historia do Dereito), p. 69
- O Señor das Moscas. Dereito, poder e sociedade,
Luz Mª. Cruz (Filosofía do Dereito), p. 79
- Hotel Rwanda. Nacións Unidas, conflictos internacionais e operacións da mantenimento da Paz,
Jorge Quindimil López (Dereito Internacional Público) - Marta Sobrido Prieto (Dereito Internacional Público), p. 87
- A pequena Lola. Adopción internacional,
Eloy Gayan Rodríguez (Dereito Internacional Privado), p. 103
- Lección de dignidade. Precariedade laboral como causa de conflictos sociais,
Xosi Manuel Carril Vázquez (Dereito do Traballo e da Seguridade Social)- Ricardo Pedro Ron Latas (Dereito do Traballo e da Seguridade Social), p. 111
- Matar un ruiseñor. O dereito a un proceso xusto,
Xulio Ferreiro Baamonde (Dereito procesal), p. 119
- Matrimonio de comenencia. Matrimonio de compracencia,
Eloy Gayan Rodríguez (Dereito Internacional Privado), p. 131
- Unha verdade incómoda. Dereito ambiental e cambio climático global,
José Pernas García (Dereito Adminsitrativo), p. 137
- Un home para a Eternidade. Obxección de conciencia e xurisdición eclesiástica,
Carmen Garcimartín Montero (Dereito eclesiástico), p. 147
- Un plan sinxelo. Delitos, paricipación, responsabilidade y necesidade da pena,
Luis Rodríguez Moro (Dereito Penal), p. 155
- Wall Street. O abuso de información privilexiada nos mercados de valores,
Fernando García Cachafeiro (Dereito Mercantil), p. 165

1 comentario:

Sapere Aude! dijo...

Estimado Juan Jose:
Quiero felicitarte a ti y a todos los profesores por un trabajo tan interesante.
He echado en falta no obstante mi pelicula de cine jurídico preferida: La Herencia del Viento.
Por eso he querido aportar un pequeño comentario de la misma aprovechando tu iniciativa del blog.
LA HERENCIA DEL VIENTO

Dirigida por Stanley Kramer y protagonizada por Spencer Tracy y Fredic March es un drama judicial no obstante con no pocos momentos de humor por parte de dos magníficos actores como Gene Kelly y el propio Tracy. Rodada en 1960 los temas jurídicos que aborda son de continua actualidad.
Nos encontramos, en primer lugar, las siempre difíciles relaciones entre la Política y la Justicia, no siempre fáciles de separar. Desde luego no parece separarlas el fiscal Arthur Madison Brady durante el “juicio del mono” que recrea esta película. Ligado con este aspecto nos encontramos en segundo lugar con el derecho a un proceso justo. La reclamación de Henry Drumondt de no tener que soportar pasar por debajo de la pancarta “lea su biblia” cada vez que entra a la sala del tribunal así como la queja contra el tratamiento de “coronel Brady” hacia del fiscal, ponen el énfasis en esta cuestión.
Jurídicamente plantea el tema del Derecho Fundamental a la Libertad de Cátedra (que no se reconoce como tal en la constitución, aunque si la de expresión, en la primera enmienda) que debería prevalecer en tanto que Derecho Fundamental respecto del cumplimiento de la normativa sobre educación del condado. Políticamente es una película que reivindica muy claramente los valores liberales: el derecho a pensar diferente (o simplemente por ti mismo) sin que eso, en palabras del defensor “te haga daño” alguno.
Manuel Fondevila Marón